Eindelijk worden de ondertitelaars aangepakt!

De EU wil arme filmmakers helpen, dus worden stinkend rijke ondertitelaars de duimschroeven aangedraaid. Eindelijk worden de uitzuigers van de audiovisuele wereld aangepakt. Een film ondertitelen kan wel 1000 euro kosten, een godgeklaagde 1 procent of godbetert 1 promille of de-duivel-moge-ze-halen 0,1 promille of mogen-zij-tot-in-lengte-van-dagen-rotten-in-de-hel 0,01 promille van de productiekosten van een film. En dus start de EU een initiatief van 1.000.000 euro om via crowdsourcing of andere innovatieve oplossingen de schandalig hoge kosten van ondertiteling omlaag te brengen.

Dat de ondertitelkosten bijna uitsluitend bestaan uit arbeidsloon, dat ondertitelen bijzonder arbeidsintensief is waardoor het vertalen van een film zomaar een kleine werkweek in beslag kan nemen, dat kortom het uurloon van ondertitelaars al heel laag is, mag natuurlijk van nul en generlei importantie zijn. Gelukkig dalen de tarieven al geruime tijd en geeft de EU nu blijk van de juiste houding door de ondertitelaars nog meer brood uit de mond te stoten en hun broekriem op de anorexiastand te zetten.

Wie meer wil weten over dit fantastische initiatief van de Europese Raad van Beroerten, kan hier terecht: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/call-proposals-fostering-european-integration-through-culture-providing-new-subtitled-versions
Je kunt ook laten weten hoe enthousiast je over deze geweldige plannen bent op deze mailadressen: Emmanuel.Joly@ec.europa.eu of CNECT-MEDIA@ec.europa.eu
En schroom niet je favoriete EU-parlementariër hierover te vertellen. Hier staan alle Nederlandse leden van het Europees parlement, inclusief mailadres: http://www.europa-nu.nl/id/vibee7nibrvo/volg_de_nederlandse_europarlementariers

PS Eén simpele besparing voor iedereen die iets wil laten ondertitelen: huur direct een ondertitelaar in en niet de tussenhandel (vertaalbureaus) die de klus weer uitzet bij de ondertitelaar. Dat kan bijvoorbeeld via het ondertitelaarsregister van de BZO.

Advertenties

De onzichtbare…

or Stop Touching My Tofu

Op zoek naar meer informatie over een curieus EU-initiatief aangaande ondertiteling, waarover later meer, stuitte ik op een film met in de hoofdrol…

De film doet niet helemaal recht aan de situatie in echt ondertitelgebied zoals België, Nederland, Scandinavië en Griekenland, waar niet alleen film, maar ook heel veel televisie wordt ondertiteld. Het beeld dat wordt geschetst van de wereldwijde trend is echter wel behoorlijk accuraat.

SDH, de term die een paar keer terugkomt, is de Engelse afkorting voor wat hier ODS heet, ondertiteling voor doven en slechthorenden. Jammer genoeg laat de ODS-er van deze korte film wel een paar steekjes vallen.

Wie ten slotte wil weten wat ‘Stop touching my tofu’ betekent, zal de korte film zelf moeten bekijken. [Hint: 10:43].

Leestijd

Het woord ‘leessnelheid’ levert bij een zoekmachine vooral resultaten op over hoe snel kinderen op een bepaalde leeftijd (zouden moeten) kunnen lezen, en links naar websites waar je kunt inschrijven voor cursussen snellezen. In ondertitelland is het echter ook een zeer bepalende factor. Het gaat om hoe snel kijkers tekst bij beeld kunnen lezen. Daar zijn allerlei onderzoeken naar gedaan en daaruit is een gemiddelde leessnelheid gekomen en dat is een norm geworden voor hoe lang een ondertitel mag zijn bij een bepaalde duur. Om een idee te geven: een volle ondertitel van één regel met zo’n veertig tekens (inclusief spaties) leest een gemiddelde kijker in drie seconden.

Professionele ondertitelsoftware geeft altijd aan of een ondertitel de norm niet overschrijdt. De leessnelheid kan ook aangepast worden omdat er bijvoorbeeld een flink verschil zit tussen hoe snel kinderen en hoogopgeleide volwassenen lezen. Voor een kinderfilm zal een strengere norm gelden dan voor een documentaire over de Frankfurter Schule.

In bovenstaand filmpje vraagt John Cleese in de rol van presentator of hij Sir Edward Rosse mag tutoyeren waarna zich een kenmerkende Monty-Pythondialoog ontvouwt. Cleese praat Lees verder

Pinda’s en apen, woorden en daden

or Does Netflix Put Its Money Where Its Mouth Is?

Een leidinggevende van Netflix, de steeds populairdere aanbieder van films en televisieseries via internet, heeft recent in een online column nog eens het belang van goede vertalingen benadrukt en stelt dat ondertiteling voor zijn firma niet langer een bijkomende zaak is, maar tot de belangrijkste bedrijfsmiddelen behoort en dat kwaliteit vooropstaat. Een lovenswaardig standpunt.

woorddaad

De veelal positieve reacties op zijn verklaring zijn van allerlei andere mensen die beroepsmatig met ondertiteling te maken hebben. Slechts één van hen is zelf Lees verder

El otro, el mismo? Maar dan ondertiteld.

Eén liedtekst in drie verschillende arrangementen met drie bijbehorende videoclips waartussen de kijkluisteraar naar believen heen en weer kan schakelen, zonder ondertiteling, met de vertaling in Nederlandse ondertitels, of met Engelse ondertitels van de originele tekst die weer een knip-en-plakversie is van Engelse vertalingen van Spaanse originelen. Er was wel een definitieve montage van de zang, maar nog niet van de clips of de arrangementen – soms gaat ondertiteling net even iets anders.

screenshot The Book of Sand

screenshot The Book of Sand

Maar dat heeft de pret niet mogen drukken, getuige de vrijwel unaniem lovende recensies voor The Book of Sand van Michel van der Aa. Het zou zelfs een nieuw genre zijn: de interactieve Lees verder

Perkele, Finland!

De ondertitelwereld is een internationale wereld. Logisch, denkt de kijker misschien. Maar nog niet zo heel lang geleden was alleen het werkaanbod internationaal. De ondertitelaars en de bedrijven waarvoor zij werkten, waren meestal landgebonden. Tegenwoordig verrichten de meesten hun diensten echter voor internationale bedrijven die al dan niet kantoren ter plaatse hebben waarin mensen met een functiebenaming als ‘country manager’ de werknemers en freelancers ‘aansturen’.

Het is een ontwikkeling die in heel de vertaalwereld gaande is. Vertaalbureaus fuseren of gaan op in grotere internationale bedrijven. En als om het oude lijk Lees verder

Vertalersrechten – een vragenlijst

De EU is druk bezig met het auteursrecht en alle zogenaamde nevenrechten, waaronder dat op een vergoeding bij herhaling van ondertitelde films en programma’s. Ter inventarisering heeft men een vragenlijst opgesteld die uiterlijk 21-6 dient te zijn ingevuld. Aangezien die nevenrechten in de ondertitelwereld zeer slecht geregeld zijn, is het zeer belangrijk dat de EU dat weet. Dus bij deze een oproep aan alle ondertitelaars, vertalers, schrijvers en ander gespuis om de lijst in te vullen:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/49d78933-5351-4e9a-9a0c-d1119a4845ce?draftid=97a0f8c3-66b9-4de9-9d80-d8fb6634b8ca&surveylanguage=NL&serverEnv=