Nationale verschillen II

Volgens de Amerikanen zijn wij allemaal verfijnde, intelligente mensen.
Uw ondertitelaar heeft een zwak voor sciencefiction, van A- tot Z-kwaliteit, en kwam in een serie onlangs een meta-ondertitel tegen, of een reflexieve, zo u wilt. U weet wel: een ondertitel waarin het over ondertitels gaat. Zegt de man, de zogenaamde gewonerd, tegen de vrouw, zijn aantrekkelijke bazin:4400_ot

– Honestly? No.
– I’m getting the distinct impression no one else around here has either, but that’s okay. You should check it out, though.
– Okay, I’ll do that.
– Relax, it’s not homework.

Waarmee bevestigd wordt dat zij een inderdaad een intelligente vrouw is – eerder is al gemeld dat ze Lees verder

Advertenties

De onzichtbare…

or Stop Touching My Tofu

Op zoek naar meer informatie over een curieus EU-initiatief aangaande ondertiteling, waarover later meer, stuitte ik op een film met in de hoofdrol…

De film doet niet helemaal recht aan de situatie in echt ondertitelgebied zoals België, Nederland, Scandinavië en Griekenland, waar niet alleen film, maar ook heel veel televisie wordt ondertiteld. Het beeld dat wordt geschetst van de wereldwijde trend is echter wel behoorlijk accuraat.

SDH, de term die een paar keer terugkomt, is de Engelse afkorting voor wat hier ODS heet, ondertiteling voor doven en slechthorenden. Jammer genoeg laat de ODS-er van deze korte film wel een paar steekjes vallen.

Wie ten slotte wil weten wat ‘Stop touching my tofu’ betekent, zal de korte film zelf moeten bekijken. [Hint: 10:43].