De onzichtbare…

or Stop Touching My Tofu

Op zoek naar meer informatie over een curieus EU-initiatief aangaande ondertiteling, waarover later meer, stuitte ik op een film met in de hoofdrol…

De film doet niet helemaal recht aan de situatie in echt ondertitelgebied zoals België, Nederland, Scandinavië en Griekenland, waar niet alleen film, maar ook heel veel televisie wordt ondertiteld. Het beeld dat wordt geschetst van de wereldwijde trend is echter wel behoorlijk accuraat.

SDH, de term die een paar keer terugkomt, is de Engelse afkorting voor wat hier ODS heet, ondertiteling voor doven en slechthorenden. Jammer genoeg laat de ODS-er van deze korte film wel een paar steekjes vallen.

Wie ten slotte wil weten wat ‘Stop touching my tofu’ betekent, zal de korte film zelf moeten bekijken. [Hint: 10:43].

Advertenties

Vertalersrechten – een vragenlijst

De EU is druk bezig met het auteursrecht en alle zogenaamde nevenrechten, waaronder dat op een vergoeding bij herhaling van ondertitelde films en programma’s. Ter inventarisering heeft men een vragenlijst opgesteld die uiterlijk 21-6 dient te zijn ingevuld. Aangezien die nevenrechten in de ondertitelwereld zeer slecht geregeld zijn, is het zeer belangrijk dat de EU dat weet. Dus bij deze een oproep aan alle ondertitelaars, vertalers, schrijvers en ander gespuis om de lijst in te vullen:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/49d78933-5351-4e9a-9a0c-d1119a4845ce?draftid=97a0f8c3-66b9-4de9-9d80-d8fb6634b8ca&surveylanguage=NL&serverEnv=

Tering Jantje

“Twee dingen mogen hier nog wel genoemd worden. Het eerste is een kleinigheid, met dank aan de Nederlandse ondertitelaar die de (daartoe enkele minuten vertraagde) uitzending van de Oscar-uitreiking voor Film1 vertaalde. Toen Christian Bale zijn toespraak opende met de verzuchting ‘Bloody hell’, koos de creatieve vertaler voor ‘Tering Jantje’ als Nederlands equivalent. Zeldzaam genotje voor de taalfans.” Schreef de Filmkrant een tijd terug. Een typisch voorbeeld van de creativiteit waar dit werk vaak om vraagt en dit kwam bovendien tot stand onder hoogspanning. Zogenaamde live-ondertiteling is wel de extreemste van alle ondertitelsporten. Toevallig weet de Ondertitelaar ook wie deze creatieve nachtwerker was: Petra van der Eerden, die op meer vertaalterreinen van zich heeft laten spreken. En naamsvermelding zou net als in de boekenbranche eigenlijk voor zich moeten spreken.