At last subtitlers are getting their just desserts!

The EU wants to help poor filmmakers, so it is tightening the thumbscrews on filthy-rich subtitlers. Finally it is hitting the bloodsuckers of the audiovisual world where it hurts. Subtitling a film may cost 1000 Euros – a horrifying 1 per cent or 1 per mille or God-forbid 0.1 per mille or may-they-rot-in-hell 0.01 per mille of the production costs of a film. So the EU has rightly launched an initiative costing a mere 1,000,000 euros to bring the outrageously high cost of subtitling down through crowd-sourcing and other innovative solutions.

Subtitle costs are almost exclusively made up of wages; subtitling is particularly labour intensive; translating a film can take up to a week; and the hourly wage of subtitlers is already very low. But these factors are of course totally irrelevant. Fortunately subtitling pay rates have been dropping for some time and now the EU is demonstrating the right attitude by grabbing even more bread out of the mouths of subtitlers while tightening the noose to anorexic levels.

If anyone wants to know more about this wonderful initiative by the European Council of Troubles, they can go here: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/call-proposals-fostering-european-integration-through-culture-providing-new-subtitled-versions

You can also let them know just how excited you are about these great plans by mailing these addresses: Emmanuel.Joly@ec.europa.eu or CNECT-MEDIA@ec.europa.eu

And do not hesitate to tell your favourite MEP about this. Here are all the Dutch members of the European parliament, including e-mail addresses: http://www.europa-nu.nl/id/vibee7nibrvo/volg_de_nederlandse_europarlementariers

PS: One simple way to save money for anyone who wants something subtitled: rent a subtitler directly and not through agencies which then subcontract to the subtitler. So use the local index of subtitlers, e.g. in Holland that of the BZO.

[This translation of a previous posting was made by Martin Cleaver, entirely on his own accord. Thank you, Martin.]

Advertenties

Eindelijk worden de ondertitelaars aangepakt!

De EU wil arme filmmakers helpen, dus worden stinkend rijke ondertitelaars de duimschroeven aangedraaid. Eindelijk worden de uitzuigers van de audiovisuele wereld aangepakt. Een film ondertitelen kan wel 1000 euro kosten, een godgeklaagde 1 procent of godbetert 1 promille of de-duivel-moge-ze-halen 0,1 promille of mogen-zij-tot-in-lengte-van-dagen-rotten-in-de-hel 0,01 promille van de productiekosten van een film. En dus start de EU een initiatief van 1.000.000 euro om via crowdsourcing of andere innovatieve oplossingen de schandalig hoge kosten van ondertiteling omlaag te brengen.

Dat de ondertitelkosten bijna uitsluitend bestaan uit arbeidsloon, dat ondertitelen bijzonder arbeidsintensief is waardoor het vertalen van een film zomaar een kleine werkweek in beslag kan nemen, dat kortom het uurloon van ondertitelaars al heel laag is, mag natuurlijk van nul en generlei importantie zijn. Gelukkig dalen de tarieven al geruime tijd en geeft de EU nu blijk van de juiste houding door de ondertitelaars nog meer brood uit de mond te stoten en hun broekriem op de anorexiastand te zetten.

Wie meer wil weten over dit fantastische initiatief van de Europese Raad van Beroerten, kan hier terecht: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/call-proposals-fostering-european-integration-through-culture-providing-new-subtitled-versions
Je kunt ook laten weten hoe enthousiast je over deze geweldige plannen bent op deze mailadressen: Emmanuel.Joly@ec.europa.eu of CNECT-MEDIA@ec.europa.eu
En schroom niet je favoriete EU-parlementariër hierover te vertellen. Hier staan alle Nederlandse leden van het Europees parlement, inclusief mailadres: http://www.europa-nu.nl/id/vibee7nibrvo/volg_de_nederlandse_europarlementariers

PS Eén simpele besparing voor iedereen die iets wil laten ondertitelen: huur direct een ondertitelaar in en niet de tussenhandel (vertaalbureaus) die de klus weer uitzet bij de ondertitelaar. Dat kan bijvoorbeeld via het ondertitelaarsregister van de BZO.

Pinda’s en apen, woorden en daden

or Does Netflix Put Its Money Where Its Mouth Is?

Een leidinggevende van Netflix, de steeds populairdere aanbieder van films en televisieseries via internet, heeft recent in een online column nog eens het belang van goede vertalingen benadrukt en stelt dat ondertiteling voor zijn firma niet langer een bijkomende zaak is, maar tot de belangrijkste bedrijfsmiddelen behoort en dat kwaliteit vooropstaat. Een lovenswaardig standpunt.

woorddaad

De veelal positieve reacties op zijn verklaring zijn van allerlei andere mensen die beroepsmatig met ondertiteling te maken hebben. Slechts één van hen is zelf Lees verder

Perkele, Finland!

De ondertitelwereld is een internationale wereld. Logisch, denkt de kijker misschien. Maar nog niet zo heel lang geleden was alleen het werkaanbod internationaal. De ondertitelaars en de bedrijven waarvoor zij werkten, waren meestal landgebonden. Tegenwoordig verrichten de meesten hun diensten echter voor internationale bedrijven die al dan niet kantoren ter plaatse hebben waarin mensen met een functiebenaming als ‘country manager’ de werknemers en freelancers ‘aansturen’.

Het is een ontwikkeling die in heel de vertaalwereld gaande is. Vertaalbureaus fuseren of gaan op in grotere internationale bedrijven. En als om het oude lijk Lees verder